Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.85611 Kinh độ: 106.68222

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.85611 Kinh độ: 106.68222

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.85611 Kinh độ: 106.68222

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.85611 Kinh độ: 106.68222

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 16:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 0% 2.57mps 163º SSE 0mm 100%
  6:00 quang mây 28ºC 0% 2.47mps 162º SSE 0mm 100%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 2.11mps 160º SSE 0mm 100%
  12:00 quang mây 27ºC 0% 2mps 195º SSW 0mm 100%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 2.14mps 250º WSW 0mm 100%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 2.73mps 302º WNW 0mm 100%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 2.12mps 319º NW 0mm 100%
  24:00 quang mây 28ºC 0% 0.81mps 133º SE 0mm 100%