Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.33mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 94º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.95mps 54º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm