Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.43mps 50º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.01mps 72º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.55mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm