Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 2

Dự báo ngày 26-01-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.07mps 59º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-01-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.63mps 76º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.82mps 109º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.76mps 97º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.98mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.16mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.1mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.82mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.07mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.68mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1029mbar
Xem thêm