Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.13mps 74º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.01mps 72º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.55mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.78mps 92º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.76mps 153º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.71mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.24mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.04mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.04mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.56mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm