Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.26mps 103º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.02mps 22º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.46mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.94mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.41mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.59mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.35mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.2mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.54mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.98mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm