Dự báo thời tiết Hải Phòng
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 5 02-07-2015 37ºC 30ºC Quang Mây quang mây
Ngày mai Thứ 6 03-07-2015 37ºC 29ºC Quang Mây quang mây
2 ngày tới Thứ 7 04-07-2015 37ºC 29ºC ít Mây ít mây
3 ngày tới Chủ nhật 05-07-2015 33ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
4 ngày tới Thứ 2 06-07-2015 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 3 07-07-2015 33ºC 28ºC Quang Mây quang mây
6 ngày tới Thứ 4 08-07-2015 34ºC 29ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Thứ 5 09-07-2015 33ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Thứ 6 10-07-2015 32ºC 27ºC Mưa Vừa mưa vừa
9 ngày tới Thứ 7 11-07-2015 33ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác